อินโฟกราฟิก

กระบวนการรักษาประโยชน์ ตามรัฐธรรมนูญ หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 51

06/10/2020
460

ไม่ได้การแล้ว! หากว่าเราหรือชุมชนได้รับความเดือดร้อน เพราะรัฐไม่ยอมทำตามหน้าที่แบบนี้ เราจะทำอย่างไรได้บ้างนะ?
ง่ายมากเพราะว่าเรามีกระบวนการรักษาประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญ หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 51 ซึ่งสามารถดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ใน 3 ขั้นตอนที่เราได้สรุปมาให้เข้าใจง่าย ๆ ดังต่อไปนี้

Back to top